Image
Image
Image


 

 

 

 

Praktijk voor conflicthantering

Welkom op de site van Albertine Smit,  consulent en trainer conflicthantering.

Communiceren kun  je leren!
Op mijn logo ziet u twee mensen die aandacht hebben voor elkaar. Ze zijn verschillend, maar hebben ook iets samen, ze hebben een verbinding, ze maken contact, ze communiceren met elkaar. 
Soms gaat het minder goed als we met elkaar communiceren.  We worden geraakt door iets wat een ander zegt of doet, we worden boos of erg emotioneel en zeggen dan misschien ook dingen die we niet willen. Dit leidt vaak tot misverstanden, die kunnen uitmonden in oeverloze discussies,  ruzies, agressief gedrag, of we trekken ons terug.  Het kan leiden tot psychische en lichamelijke klachten.  De verbinding is verbroken. Er is dan sprake van een conflict.
We lopen allemaal tegen conflicten aan, conflicten met onszelf, in onze relatie, met familieleden, vrienden en kenissen, buren , op het werk, in de samenleving.
Belangrijk is om weer contact te maken, de verbinding te herstellen. Dit lukt niet altijd  en u gaat  op zoek naar een deskundige die u hierbij kan helpen.  

 

In mijn praktijk bied ik aan:

Individuele coaching en counseling: 
Soms bent u met uzelf in conflict. Bijvoorbeeld: u bent depressief, kan maar niet tot aktie komen en u veroordeelt u zelf.  Of u staat voor een te nemen beslissing thuis of in uw  werksituatie en vindt het lastig om de knoop door te hakken.  Of u of een familielid is slachtoffer of dader van huiselijk geweld en u wilt dit stoppen. Of  u bent niet tevreden over een werknemer, uw baas, uw collega,  uw leerlingen, enz.  en aarzelt om het gesprek aan te gaan. Of u bent met iemand in conflict en wilt dit graag oplossen, maar u weet niet goed hoe u dit het beste kunt aanpakken.   In een aantal individuele coachingsgesprekken komen we tot de kern van de zaak en gaan op zoek naar de door u gewenste oplossing. (Lees verder bij coaching).

 

Training cursus communicatie conflicthantering cursus leren communiceren mediation conflicthantering interculturele communicatie perspectief coaching counselling DeventerTrainingen communiceren en conflicthantering

In deze trainingen leert u meer over de theorie van conflicten, wat is een conflict, waardoor ontstaan conflicten, welke oplossingen zijn mogelijk.  We oefenen communicatieve vaardigheden, waardoor u in uw situatie meer handvatten krijgt om naar tevredenheid te communiceren en conflicten te voorkomen of op te lossen.

 

Mediation 

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator. Als mediator breng ik de communicatie weer op gang en help de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat een creatieve oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

 

Interculturele communicatie/intercultureel perspectief
Vaak leiden cultuurverschillen tot miscommunicatie en geven aanleiding tot conflicten. Verdergaande internationalisering en de veranderende multiculturele samenleving kunnen interculturele competentie van u vereisen.  Zowel bij coaching, in trainingen communiceren en conflicthantering, intervisie en mediation besteed ik hier aandacht aan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Albertine Smit is gevestigd in Deventer Overijssel in de Stedendriehoek. De Stedendriehoek bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Zwolle, Lochem, Voorst en Zutphen.