Image
Image
Image


 

 

 

 

 albertine

Wie ben ik? Hoe werk ik?

Communicatie tussen mensen heeft me mijn hele leven al geboeid. Hoe gaan mensen met elkaar om, waardoor ontstaan er misverstanden, waar komt agressie vandaan, wat gebeurt er in groepen, wat zijn rollen in de groep en hoe versterken dan wel verzwakken mensen elkaar, wat vermindert of versterkt het zelfvertrouwen, hoe gaan we om met gevoelens en emoties, etc. 

Toen ik als 17-jarige een advertentie zag van een opleiding met de titel “Mensen helpen als beroep” wist ik onmiddellijk dat ik dat wilde doen in mijn leven. Naast een drukke baan begon ik met de studie maatschappelijk werk, gevolgd door een opleiding personeel en organisatie. Inmiddels veranderde mijn baan van maatschappelijk werker in personeelswerker, gevolgd door de functie van trainer/organisatieadviseur. In deze functies werd ik betrokken bij problemen, die veelal lagen op het gebied van intermenselijke communicatie.

Mijn interesse voor mensen werd nog verder ontwikkeld door te gaan werken in het buitenland. Eerst acht jaar in de Verenigde Staten, waar ik mijn kennis uitbreidde door studies aan het Institute voor Intercultural Communication in Portland. Ik ondervond daar aan den lijve wat het betekende om in een ander land te wonen en te werken. Ik was betrokken bij de start en verdere ontwikkeling van een nieuwsbrief gericht op culturele diversiteit en management: Cultural Diversity at Work.
Een nieuwe uitdaging was ontwikkelingswerk in West Afrika, o.a. in Benin en Ghana. Opnieuw werken in totaal verschillende culturen waarvan ik enorm veel heb geleerd. Daarna werkte ik voor de Verenigde Naties ruim 6 jaar in Georgië als community facilitator, belast met vredes- en opbouwwerkactiviteiten. Ook in Rusland, Wit Rusland, Oekraïne, en Moldavië heb ik in projecten meegedraaid als monitor van EU-projecten. Al deze ervaringen en andere wereldreizen hebben me verrijkt met het verder uitdiepen van communicatie in interculturele context en de misverstanden en problemen die daardoor kunnen ontstaan.

Een grote inspirator en voorbeeld voor mij is de Vietnamese boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh. “Leven in aandacht”, “Vrede in jezelf, vrede in de wereld”, “Leven zonder oordelen” zijn motto’s die me zeer aanspreken en van waaruit ik probeer te leven. (www.aandacht.net).

Hoe werk ik?
Bij coaching formuleert u het probleem, de gewenste oplossing en zoeken we naar datgene wat blokkeert en naar mogelijkheden om tot een gewenste oplossing te komen en welke aanpak het beste bij u past.
In trainingen ga ik uit van ervaringen van de deelnemers en richt ik me vooral op een verdere bewustwording van eigen denken en handelen en het effect daarvan op anderen, aangevuld met theorie en het oefenen van vaardigheden.

In mijn werk ga ik uit van het volgende: 

  • Verandering is mogelijk;
  • Ieder mens heeft aanmoediging en een luisterend oor nodig;
  • Bewustwording van eigen gedrag is uitgangspunt van een keuze tot verandering;
  • Kwaliteiten zitten in ieder mens verborgen;
  • Ieder handelt altijd zo goed als hij dat in de gegeven situatie of tijd kan;
  • Mensen verbinden zich op grond van hun overeenkomsten en groeien door hun verschillen;
  • Gezonde menselijke relaties berusten op gelijkwaardigheid;
  • Als het lukt je eigenwaarde te verhogen en jezelf en de ander te accepteren is de basis voor verandering geschapen.

Ik gebruik technieken uit verschillende theoretische achtergronden, zoals: gestalt therapie, ervaringsgericht leren, rationeel emotie therapie, visualisatietechnieken, meditatie, meervoudige intelligenties, familie opstellingen, transactionele analyse, counseling, geweldloze communicatie (Rosenberg), groepsdynamica, en emotionele intelligentie.