Image
Image
Image


 

 

 

 

disagreementMediation

Conflicten ontstaan vaak doordat we alleen nog maar kunnen kijken door onze eigen bril. Daardoor raken we geblokkeerd en zien we vaak geen oplossing.

Bent u betrokken geraakt in een conflict waarin u zelf geen oplossingen meer kunt vinden, dan kan mediation uitkomst bieden.

De taak van de mediator is het communicatieproces van de deelnemende partijen te begeleiden tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing.

In het mediation proces is er aandacht voor alle kanten van het verhaal van betrokkenen, zoeken partijen naar mogelijke oplossingen en kiezen samen voor de beste oplossing.

De mediator gebruikt geen macht en heeft een neutrale houding. Voorwaarde voor mediation is dat alle partijen bereid zijn om naar een oplossing te werken.

Sinds 2002 ben ik geregistreerd Mediator (NMI). Ik ben voornamelijk betrokken als mediator bij burenruzies, relatieproblematiek en arbeidsconflicten.

 

Groepsmediation

Wanneer het gaat om groepen die conflicten hebben, kunt u ook mediation gebruiken. Groepsmediation is in principe gebaseerd op hetzelfde proces als mediation, waarbij we verschillende werkvormen kunnen gebruiken om meer bewustwording en inzicht te krijgen in groepsdynamische processen. Ook in dit proces streven we naar gezamenlijke oplossingen voor de geformuleerde problemen.