Image
Image
Image


 

 

 

 

Coaching/counselling


Michelangelo zei: "Beeldhouwen is niets anders dan"het beeld bevrijden van de steen"

 

Coaching is een proces van bewustwording van uw eigen denken en handelen, en waarop dit is gebaseerd. Het geeft inzicht in versterkende en belemmerende faktoren. Het biedt mogelijkheden om uw sterke kanten te herwaarderen en te versterken zodat u op eigen koers verder kunt. Kwaliteiten zitten al in ieder mens verborgen, het is een kwestie van bewustwording en keuzes leren maken.


Wanneer biedt coaching ondersteuning? 
bij communicatieproblemen of conflicten die u heeft met u zelf. U draait in kringetjes rond en wilt tot een oplossing komen;

  • bij communicatieproblemen met anderen in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld met partner, kind, ouder, of buren;
  • wanneer u communicatieproblemen of conflicten heeft op het werk met bijvoorbeeld collega's, uw baas, uw medewerkers, uw klanten, uw leveranciers, uw patiënten, uw leerlingen, of anderen;
  • als u nadenkt over ander werk, maar nog niet precies weet welke baan het beste bij uw kwaliteiten past;
  • als u in een leidinggevende positie veranderingen wilt aanbrengen, maar nog niet goed weet hoe dit aan te pakken. Dan richt het proces zich op ondersteuning bij het analyseren van de situatie, het onderzoeken van de gewenste situatie, het bepalen van uw strategie, de stappen die ondernomen moeten worden voor verdere doorvoering van uw plannen en de verdere begeleiding van de gewenste veranderingen. 


Hoe?
We bepalen samen welke vorm van begeleiding het beste bij u past. Ik gebruik afhankelijk van de situatie verschillende werkvormen, uitgaande van het door u gewenste resultaat. E-mail coaching, via Skype, een wandeling of coaching on-the job behoort tot de mogelijkheden.

Intervisie
Is een vorm van collegiale consultatie waarin  groepen professionals problemen waar ze tegenaan lopen in het werk met elkaar kunnen bespreken en naar oplossingen zoeken. Ik begeleid dit proces, zodanig dat de groep zelfstandig verder kan.