Image
Image
Image


 

 

 

 

Advies en begeleiding in intercultureel perspectief

Mijn jarenlange werk-en reiservaring in het buitenland heeft me zeer bewust gemaakt van hoe cultureel bepaald mijn gedachten en handelen zijn. Een eerste gedachte was nogal eens "wat doen die mensen vreemd". Dit was voor mij aanleiding tot verder onderzoek bij mezelf. Ik leerde dat anderen ook denken en handelen vanuit een eigen, vaak heel ander, cultureel perspectief. Hiermee om te kunnen gaan vereist interculturele competentie. Belangrijk is dat je nieuwsgierig bent naar de ander, je bewust bent van je (voor)oordelen, vertrouwen hebt, flexibiliteit en humor. Interculturele competentie betekent dat je de angst en het wantrouwen naar anderen verbreekt en dat je in staat bent effectief te handelen in nogal onvoorspelbare situaties, waar mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten en succesvol met elkaar communiceren.

 

De verdergaande internationalisering en de veranderende multiculturele samenleving kunnen interculturele competenties van u, uw team, of uw bedrijf vereisen. Ik belicht waar nodig in coaching, training en mediation het intercultureel perspectief.

 

Coaching perspectief_foto_1.jpg

Bij coaching kan het zijn dat het leren omgaan met cultuurverschillen een belangrijke voorwaarde is voor het welslagen van uw communicatie.

Als leidinggevende van een multicultureel team kijken we hoe de verschillen uw team kunnen versterken en welke competenties u daarvoor nodig heeft.

 

Training interculturele communicatie

In de training kijken we naar eigen houding en naar waarden en normen van waaruit we denken en handelen. We ontwikkelen inlevingsvermogen voor mensen met een andere culturele achtergrond. We leren angst en wantrouwen naar elkaar te verbreken. We oefenen communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor effectieve communicatie. In multiculturele teams leren we van elkaar.

 

Voorbereiding werk in het buitenland

Mocht u voor uw werk naar het buitenland worden uitgezonden, dan is een belangrijke voorwaarde voor uw kans van slagen dat u uw interculturele competentie vergroot. We onderzoeken de eigen cultuur en de "ontvangende" cultuur. Het gaat hier vooral over gewoontes, omgangsgedrag, rituelen, enz. We oefenen interactionele situaties.